CEO Nguyễn Đăng Tuấn chia sẻ thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan

Nguyễn Đăng Tuấn

Những năm gần đây việc các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang dần trở lên phổ biến, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan đang trở thành mảnh đất “màu mỡ” thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, luật doanh nghiệp tại Thái Lan là điều khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn, lo lắng khi quyết định đầu tư tại đây. Dưới đây là một số chia sẻ của CEO Nguyễn Đăng Tuấn về thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan.

Thái lan là một trong những nền kinh tế lớn trong khu vực ASEAN và Châu Á với dân số khoảng trên 69,9 triệu người. Thị trường tiêu dùng của Thái Lan rất đáng kể và tiềm năng, tạo ra cơ hội kinh doanh lớn cho các doanh nghiệp. Điều này khẳng định rằng, sức hút của cho các nhà đầu tư ở đây khá lớn và nhà đầu tư Việt Nam cũng có cơ hội tiến hành Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan năm 2023.

1. Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan theo diện chấp thuận đầu tư

Hiện nay, nhà đầu tư Việt Nam muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Thái Lan thì phải xin chủ trương chấp thuận đầu tư tùy các tình huống cụ thể về chủ thể chấp thuận: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với bộ hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

– Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài

– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư

– Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài với trường hợp cần chế độ báo cáo hoạt động đầu tư

– Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài đối với xúc tiến đầu tư

– Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay

– Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.

– Các tài liệu khác liên quan

– Sau khi chuẩn bị được hồ sơ như trên thì nộp lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chờ được chấp thuận trong mộ khoảng thời gian khá dài và cần được thẩm định hồ sơ

2. Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Thái Lan theo diện không chấp thuận đầu tư

Đối với các doanh nghiệp không cần phải xin chấp thuận thì những hồ sơ cần phải chuẩn bị bao gồm:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

– Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép. Trường hợp nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ thì nộp kèm theo văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư

– Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đối với chế độ báo cáo thực hiện hoạt động đầu tư

– Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài nếu hoạt động xúc tiến đầu tư

– Sau khi thực hiện được quy định trên về hồ sơ thì nhà đầu tư kê khai thông tin Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 15 ngày tiếp theo.

3. Áp dụng pháp luật trong tiến hành thành lập công ty tại Thái Lan

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra Thái Lan phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 2020, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của Thái Lan và điều ước quốc tế có liên quan; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

4. Những câu hỏi thường gặp

4.1 Các loại hình công ty có thể xin phép thành là gì?

Có 2 loại hình công ty có thể lựa chọn để thành lập tại Thái Lan là Công ty đại chúng (Public limited) và Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân (Private limited).

4.2 Thành lập công ty tại Thái Lan có cần cổ đông là Người Thái không?

Thông thường đối với các công ty tư nhân, doanh nhân hoặc công ty nước ngoài chỉ có thể nắm giữ tối đa 49% cổ phần và 51% số cổ phần còn lại sẽ do cổ đông là người Thái nắm giữ. Vì vậy, trước khi thành lập công ty, bạn cần phải tìm các cổ đông là người Thái phù hợp để tuân thủ theo luật định.

Với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp, S.T Hanoi cung cấp giải pháp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp Việt kết nối, tiếp cận thị trường Thái Lan bao gồm việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đăng ký thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục liên quan khác…

Quá trình này có thể tốn thời gian và công sức, nhưng khi đến với S.T Hanoi, các doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm vì các quy trình đều đảm bảo tuân thủ quy định và được công nhận pháp lý, đây là yếu tố quan trọng để tạo nền tảng bền vững cho hoạt động kinh doanh tại Thái Lan. Đặc biệt, S.T Hanoi sẽ luôn hỗ trợ, đảm bảo về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh tại nơi “đất khách quê người” này.

S.T Hanoi luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Thông tin liên hệ:
Văn phòng luật S.T Hanoi
Website: Sthanoilaw.com
Email: Sthanoilaw@gmail.com
Địa chỉ: 72/3 Ratchaprarop, Phayathai, Rachathewi, Bangkok 10400